Erzincan Refahiye Yurtbaşı Köyü

Refahiye Yurtbaşı Köyü

Erzincan Refahiye Yurtbaşı Köyü

Türklerin Anadolu’ya gelmelerinden önce adı Eziris olarak bilinen köy daha sonra yiğitliği ile nam salan bir zat köyün adını Melik şerif olarak değiştirmiştir. Son olarak 1960’lı yıllarda köy şimdiki adı olan Yurtbaşı ismini almıştır. Yurtbaşı köyü 120 hanelidir.

Köy Osmanlı döneminde gelen geçen yolcular tarafından çok sık kullanılmaktaydı. Köy halkından 21 kişi bu yolcuları korur, güvenliklerini sağlardı. Bu sebeple köy vergiden muaf sayılmış ve bu durum kayıtlara da geçmiştir. Köyün 2 km güneyinde Kova adında bir mezrası bulunmaktadır. E-23 karayoluna yakınlığı ve yerleşime uygun olması sebebiyle köylüler bu mezraya da yerleşmeye başlamışlardır.

Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyün Refahiye ilçesine olan uzaklığı 16 km’dir.