Erzincan Refahiye Yazıgediği Köyü

Refahiye Yazıgediği Köyü

Erzincan Refahiye Yazıgediği Köyü

Eski adıyla Pusans köyü olarak geçen Yazıgediği köyünün isminin nereden geldiği bilinmemekte olup sınır komşusu olan Sarıkoç köyü ile olan sınırındaki düz bir arazinin adından esinlenildiği sanılmaktadır. Köye yerleşen ilk kimselerin Sarı Ali oğullarına mensup ve Horasan’dan Anadolu’ya ilk göç edenlerden olduğu rivayet edilmektedir.

Ancak köyün yaşlılarının anlattıklarına göre bu ilk köy kurucularından kimse kalmadığı çünkü yaklaşık yüz elli yıl kadar önce köye Sabbah isimli bir şahsın gelip yerleşmesi sonucu bura ki ailelerin büyük çoğunluğunun göç ederek başka köylere yerleşmişlerdir. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazları 15 hane olan köy kış aylarıyla birlikte 6 haneye kadar düşmektedir. İlçe merkezine 26 km uzaklıktadır.