Erzincan Refahiye Tülü Köyü

Refahiye Tülü Köyü

Erzincan Refahiye Tülü Köyü, Sivas- Erzincan yolu üzerinde bulunuyor.

Ülkemizde organize sanayi siteleri, inşaatlar gibi çalışma alanlarının büyük şehirlerde toplanmasından en çok etkilenen yerler, köylerimiz… Her geçen gün, genç nüfusun göç etmesinden dolayı köylerdeki hane halkı sayısı gün ve gün azalmaktadır. Köyünden, yurdundan göç eden insanların yıllar sonra, emekliliklerinde öz topraklarına dönmesi artık köy çıkışlı halk için gelenek haline gelmiştir.

İşte bu durumu yaşayan köylerimizden biri de Erzincan Refahiye’ye bağlı dağlık kesimde yer alan Tülü köyüdür. Köyün adı üst yamaçlarında bulunan bir ziyaret noktasından gelmektedir.

Çetin kış şartları sebebiyle köydeki hane sayısı dörde kadar düşmektedir. Yazın, havaların ısınması ile beraber, kışı daha iyi şartlar altında büyük şehirlerde geçirmek isteyen köy halkının da eklenmesi ile hane sayısı on beşe kadar çıkmaktadır.