Erzincan Refahiye Topağaç Köyü

Refahiye Topağaç Köyü

Erzincan Refahiye Topağaç Köyü

Köyün kurucularının 1600’lü yıllarda Elazığ Palu’dan geldikleri söylenmektedir. Topağaç köyü adını etrafında bulunan top şeklindeki ağaçlardan almıştır. Köye Samsun’dan da göç edenler olmuştur.

Köyün ilk adı olan Silir’in ne anlama geldiği bilinmemektedir. Bölge halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Bölgede ekilen tarım arazisinin çok az bir bölümü sulanabilmektedir. Köylerde özellikle buğday, arpa, yonca ve korunga yetiştirilmektedir. Ekonomik sebeplerle yaşanan göç bölge hayvancılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Refahiye ilçesinde yer alan Akbulut kayak tesisleri kış turizmiaçısından önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.

Refahiye ilçesi ve köylerinde yaşayan gelinlerin ocak başında, dağda, bayırda söyledikleri içli türküler çok meşhurdur. Yazın 43, kışın 35 hanenin yaşadığı köyün Erzincan ili Refahiye ilçesine olan uzaklığı 45 km’dir.

Refahiye Topağaç Köyü

Erzincan Refahiye Topağaç Köyü