Sinema İle İlgili Kompozisyon Yazısı

Genç arkadaşlarımızın ödev konularından biri olan Sinema kompozisyonları ve deneme yazıları araştırmalarına yardımcı olmak için biz de bu konuda bir yazı hazırladık. Film kompozisyonu nasıl yazılır? Tiyatro ve Sinema ile ilgili deneme yazısı yazarken dikkat etmemiz gerekenler.

Sinema kompozisyon yazısı yazmak isteyenler öncelikle şuna dikkat etmeli: Yazacağımız sinema konumuz hazır mı? Tiyatro yada film ile ilgili nasıl bir deneme yazacağız? Genel konularda mı? Yoksa belli bir konuda bilgilendirici kompozisyon mu olacak? Örneğin diyelim konumuz sağlık.. Sağlık konusunda insanları bilgilendirecek bir sinema mı? Yada belli bir önemli şahsiyeti anlatan bir tiyatro mu? Yada komedi filmi mi?

Eğer böyle ise öncelikle ilgili konuyla alakalı biraz araştırma yapmamız gerekiyor. O konuyla ilgili önemli detaylara sahip olursak daha kaliteli bir ödev hazırlarız. Tabii burada şu detaya dikkat etmemiz gerekiyor: Araştırdığımız bilgileri kopyalamak yerine orada öğrendiğimiz konuları kendi cümlelerimizle yeniden yazmalıyız. Yeterli bilgiye sahip olduktan sonra giriş kısmında yazacağımız konunun önce tanımlamasını yapmalıyız. Sonra konunun tarihi gelişimini, önemli aşamalarını, faydalarını ve zararlarını da yazının ilerleyen kısımlarında yazabiliriz. Sinema- Film dünyasında yada tiyatro dünyasında önemli senaryo yazarlarından ve önemli oyunculardan muhakkak bahsetmenizi tavsiye ederiz. Aşağıda sizin için örnek bir “Sinema ve Teknoloji” isimli deneme yazısı bulunuyor.

Sinema ve Teknoloji ile İlgili Deneme Yazısı

Teknoloji haberlerinin ışığında gelişen sinema sektörü adeta uçuyor.
Sinema sektörü dünya kültüründe her zaman en popüler olmayı başarmış, eşsiz güzelliklerle donatılmış, senaryo ve oyunculuğun yanında, eşsiz efektler ile gönlümüze taht kurmayı başarmış ilk ve tek sanat dalı. İnsanların, eskilerden beri sinema çılgınlığı olarak adlandırdığımız sinemaya olan hayranlığı devam etmektedir. Dev bir ekrana yansıtılmış kaliteli film ve devasa boyutlu hoparlörlerden yükselen yer yer salonu titreten ses sistemlerine sahip filmler adrenalimizi yükseltme konusunda uzman hale gelmişlerdir. Teknolojik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı günümüzde sinema çağ atlamış ve 3 boyutlu filmler yapılmaya başlanmıştır. İlk olarak. Titanik yapımcısı James Cameron 3 boyutlu sinema sektöründe çığır açmış ve tüm teknolojik yeniliklerden yararlanmıştır. Dünya rekoru kıran filmin adı hepimizin de bildiği gibi Avatar. Avatar’ın başarısı hakkında demeç veren James Cameron bu başarının sırrını teknoloji haberlerinin sıkı takipçisi olması olarak yorumluyor. James Cameron’un teknoloji haberlerinin sıkı takipçisi olması hem senaryoya yansımış hem de film çekiminde kullanılan ürünlerin günümüzdeki en uç teknolojiler olduğunu görmeniz mümkün. Birde Sinema sektöründe otomobillerin yeri yadsınamaz bir gerçek. Bunu James Bond filmlerinde ve Zor ölüm, Taxi gibi serilerde görmeniz mümkün.

Sinema’nın Doğuşu ve Gelişimi

Yirminci yüzyılın başlarında Lumiére kardeşler “sinematograf” denilen aygıtla, hareketli görüntüleri düzenli bir şekilde ilk kez pelikül üzerinden akıtmayı başardıklarında, “hareketli illüzyon”a zaten alışık olanlar pek şaşırmadı ama dünya için bir dönemin başlangıcı oldu bu buluş.

İlk filmler açık havada çekildi. Ne senaryoları vardı ne de yöneticileri. Bunlar belgesel türde röportaj filmleri (Trenin Ciotat İstasyonuna Girişi, Bahçesini Sulayan Bahçıvan), belgeseller, günlük hayattan sahneler saptayan filmler (Bebeğin Öğle Yemeği) ve aktüalite filmleriydi (Arabaya Binen İtalya Kralı ve Kraliçesi, Çar II. Nikola’nın Taç Giyme Töreni).

Teknik olarak görüntüleri saatlerce akıtmanın mümkün olduğu ortaya çıkınca, beyaz perdede bu görüntülerle belirli bir öykü de anlatılabileceği anlaşıldı.

Fransız yönetmen Georges Méliés, Lumiére kardeşler tarafından “ticari geleceği olmayan ve bilimsel bir merak konusu” olarak görülen bu yeni tekniğin önündeki parlak geleceği farketti. 1914’e kadar 400’den fazla (bazıları 700 metre uzunluğunda) film çekti.

Bunlardan 1902’de çekilen “Aya Seyahat”, ticari değer taşıyan ilk gösteri filmi olarak kabul edilebilir. Bugün bile kullanılmakta olan sinema tekniklerinin çoğunu George Méliés’e borçluyuz.

Türkiye’de Sinemanın Gelişimi

Sinema, Türkiye’ye icat edilişinin hemen ardından girdi. 1896-1897’de Lumiere kardeşlerin aktüalite filmleri önce saray halkına, sonra da Beyoğlu’ndaki Sponeck Birahanesi’nde halka gösterildi. 1908’de ise Sigmund Weinberg adlı Romanyalı bir Yahudi, Pathe Freres şirketinin temsilciliğini alarak İstanbul’da Cinema Pathe adındaki ilk sürekli sinema salonunu işletmeye başladı. Bu arada Lumiere’lerin kameramanları Türkiye’ye gelerek İstanbul’da ve ülkenin başka yörelerinde aktüalite filmleri çektiler.

Osmanlı Devleti’nin film yapım çalışmaları ise, Weinberg’in başına getirildiği Merkez Ordu Sinema Dairesi’nin kurulmasıyla başladı. Fuat Uzkınay, Yeşilköy’de daha önce Rusların yaptırdığı anıtın yıkılışını Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı adlı 150 m’lik filmle belgeledi. Bu film ilk Türk filmi, Uzkınay da ilk Türk sinemacısı sayıldı. Bununla birlikte söz konusu filmin izine sonradan hiçbir yerde rastlanmaması gerçekten çekildiği konusunda kuşkular da yarattı.

Weinberg 1916’da Himmet Ağa’nın İzdivacı adlı ilk konulu filmin çekimlerine başladı. Savaş koşulları nedeniyle bitirilemeyen filmi 1918’de Fuat Uzkınay tamamladı. Bu arada gazeteci Sedat Simavi Pençe (1917) ve Casus’u (1917), tiyatro kökenli Ahmed Fehim Mürebbiye (1919) ve Binnaz (1919) adlı uyarlamalan, Fikret Şadi (Karagözoğlu) ise daha sonra seriyale dönüşecek olan popüler güldürü Bican Efendi Vekilharç’ı (1921) yönetti.

1922’den sonra sinemaya, tiyatro adamı Muhsin Ertuğrul damgasını vurdu. Ertuğrul’un 1922-1923’te Kemal Film, 192841 arasında da İpek Film için yönettiği yapımlar genellikle filme çekilmiş oyunlar ya da yabancı film uyarlamalarıydı ve koyu bir teatral hava taşıyordu. Bu filmler arasında İstanbul Sokaklarında (1931) adlı ilk sesli Türk filmi de vardı. Ertuğrul 1953’te ilk yerli renkli filmlerden Halıcı Kız’ı da yönetecekti. Kopyası yıllar sonra bulunan Ali İpar’ın Salgın’ı da (1954) ilk renkli Türk filmlerinden sayılır.

1930’lardaki önemli bir gelişme de Mussolini’nin Sansür Yasası’ndan esinlenerek hazırlanan sansür yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiydi. Bu katı sansür yüzünden Türk sinemacıları yıllar boyu özgür çalışma ortamı bulamadılar.

1940’ta Faruk Kenç, ardından 1943’te Şadan Kâmil, çektikleri filmlerle tiyatro dışından sinemaya giren yönetmenler oldu. Bu sinemacıların, oldukça basit de olsa filmlerinde sinemasal anlatıma önem vermeleri, Türk sinemasında tiyatroculardan sinemacılara geçiş dönemini başlattı. 1948’de yerli film biletlerinden alınan verginin düşürülmesiyle sinema hem kârlı bir iş alanı haline geldi, hem de izleyici sayısı gittikçe artmaya başladı. Bu durum 1948’den sonra film yapımında önemli bir artışa ve geniş izleyici kitlesinin ilgisini çekecek melodramlar, tarihsel serüvenler ve polisiyeler gibi popüler türlerin oluşmasına yol açtı. Savaş yılları sırasında gösterilen çok sayıdaki Mısır melodramlarıyla Amerikan melodram ve serüven filmleri de böyle bir gelişme için geniş esin kaynağı olmuştu.

Lütfi Ömer Akad’ın Kanun Namına’sı (1952) ve Metin Erksan, Atıf Yılmaz ve Memduh Ün’ün ilk filmleriyle sinemacılar dönemine geçiş başladı. Dönemin ayırıcı özelliği, Fransız ya da ABD filmlerinden esinlenilmiş olsa da, yönetmenlerin filmlerinde uluslararası sinema dili düzeyinde bir anlatım tutturmaya, sinemanın anlatım tekniklerini ve biçimlerini kullanmaya özen göstermeleriydi.

1960’ların düşünsel canlılık ortamında Türk sineması önemli bir atılım gerçekleştirdi. Bir yandan izleyici sayısı yükselir ve her yıl üretilen popüler film sayısı artarken, bir yandan da yaratıcı sinemacılar toplumsal ve çağdaş konularla daha derinden ilgilenmeye ve kendi özgün sinemasal anlatımlarım geliştirmeye başladılar. Sinemanın bir sanat dalı olarak ele alınması ve tartışılması da bu dönemde gelişi. Lütfü Akad, Metin Erksan, Halit Refiğ, Ertem Göreç ve Atıf Yılmaz kendi özgün sinemalarını arayan yönetmenler olarak öne çıktılar.

1960’ların ikinci yarısında Metin Erksan ve Halit Refiğ gibi yönetmenler “ulusal sinema” kavramını ortaya atarak tema ve biçim açısından geleneksel kaynaklara dönülmesini savunurken, oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney, yeni gerçekçilikten esinlenmiş destansı bir sinema geliştirdi. Ülke gerçeklerine değinen ve  ezilen insanı odak olarak alan Güney, filmleriyle kısa sürede geniş bir ilgi gördü ve 1970’lerin ortalarına değin zor koşullar içinde yönettiği ya da senaryosunu yazdığı filmleriyle Türk sinemasının gelişimine tek başına damgasını vurdu. İlk önemli filmlerini 1970’lerin ikinci yarısında yapan Zeki Ökten, Şerif Gören, Ömer Kavur, Ali Özgentürk, Erden Kıral ve Yavuz Turgul gibi yönetmenler ise ya Güney geleneğini sürdürerek, ya uluslararası sinema alanındaki gelişmelerden esinlenerek ya da kendi özgün üsluplarını arayarak değişik yönlerde ilerlediler.

1970’lerde televizyonun, 1980’lerde de videonun yaygınlaşmasıyla eski izleyicisini büyük ölçüde yitiren Türk sineması ciddi finansman zorluklarıyla karşılaştı. Filmler oldukça küçük bütçelerle yapılırken, gösterilecek salon bulmakta da zorlanıldı. 1990’ların ikinci yarısında ye 2000’lerde Zeki Demirkubuz, Ferzan Özpetek ve Nuri Bilge Ceylan gibi genç yönetmenler ulusal ve uluslararası film festivallerinde büyük başarı kazandı. Son yıllarda büyük bütçeli yapımlar öne çıkmaya başladı. Kaynak: AnaBritannica – Turkedebiyati.org

Film, Tiyatro ve Sinema ilgili kompozisyon deneme yazıları ve ödev örnekleri arayanlar için hazırladığımız bir yazının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sinema hakkında kompozisyon için bu yazı size örnek olabilir.