Erzincan Refahiye Saip Köyü

Erzincan Refahiye Saip Köyü

Erzincan Refahiye Saip Köyü

Bu şirin köyümüzün kurucularının Orta Asya’dan geldikleri ve buraya yerleşerek kaldıkları rivayet edilmektedir. Ayrıca buraya yerleşen ailelerin padişahlar döneminde sancaktarlık yaptıkları ve ordu içerisinde Kapıcılar olarak anıldıkları da gelen rivayetler arasındadır. Saip Köyü adının nereden geldiği bilinmemekte olup ayrıca köyün kaç yılında kurulduğuna dair bir bilgiye de ulaşılamamıştır. Arazi şartları tarıma elverişlidir.

Bu sebeple halkın geçim kaynaklarının başındadır. İkinci olarak hayvancılık da yine halkın geçim kaynakları arasında olup özellikle küçükbaş hayvancılık önemli bir yer tutmakta idi. Artık köyde kış aylarında yerleşim sadece bir aile tarafından devam ettirilmektedir. Yaz aylarında on haneye kadar çıkmaktadır. İlçe merkezine olan uzaklığı yirmi bir kilometredir.