Erzincan Refahiye Muratçayırı Köyü

Erzincan Refahiye Murat Çayırı Köyü Resimleri

Erzincan Refahiye Murat Çayırı Köyü

Yöre halkı arasında Rışkan Köyü adı ile tanınır. Köyü kuran kimselerin doksan üç harbi seferberliğinde Erzurum Aşkale ve Bingöl Kiğı’dan geldikleri ve köyün bugünkü yerine yerleşerek köyü kurdukları rivayet edilir. Köyün biraz aşağısında Rışkan adında bir akarsu vardır ve adını ilk önce buradan aldığı bilinmektedir. Ancak daha sonraları meşhur olan Murat’ın çayırı adlı bir yerinde köyde olması sebebiyle Muratçayırı Köyü olarak sonradan değiştirilmiştir.

Köy aşağı mahalle ve yukarı mahalle adında iki mahalleden oluşmaktadır. Köyün yukarısında bulunan bir ormanda tarihi bir kilisenin varlığından söz edilir. Bu kilisenin tam karşısına denk gelen bir alanda bulunan 300 yıllık çam ağacı ziyaret yeri olarak ünlenmiştir. Köyün geçim kaynağı hayvancılık olup yazın 20 hane olan köy kışın 4 hane kalmaktadır. İlçe merkezine 31 kilometredir.