Erzincan İliç Nasıl Bir Yer & Köyleri Fotoğrafları

Erzincan’a 153 km uzaklıkta, 1397 km2 yüzölçümü olan Altın Şehir İliç..

İlçenin ilk yerleșim tarihi bilinmemektedir. Ancak, Erzincan’ın diğer ilçeleriyle aynı tarihi evreleri yașamıș olduğu sanılmaktadır.

Kuruçay adıyla, Kemaliye ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken, 1938 yılında demiryolunun İliç’ten geçmesi üzerine, Kuruçay kaza merkezi İliç’e tașınarak İliç, ilçe yapılmıștır.

Altın madeni çalışmalar ve ilçenin hemen yanında bulunan baraj ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen Doğu Ekspres Treni’nin ilçe merkezinden geçmesi İliç’in gelişmesinde büyük katkı sağlamaktadır. Günden güne nüfusu hızla artan ilçede kiralık daire bulmak zorlaşıyor.

ilic-cesmesi

Ali Ali Cevad, 19. yüzyıl İliç șehrine ilișkin șu bilgileri vermektedir:“Erzurum Vilayeti’nin Erzincan Sancağı’na bağlı ilçe merkezi bir kasabadır. Toprağı çok verimli olduğu için, her çeșit tarım ürünü yetișir. Küçük sanayi alanında, kaba dokumalar, bürümcük benzeri yünden ince șayaklar dokunur. Ayrıca, kapı perdesi ve döșemesi olarak kullanılan bir tür keçe de dokunur.”

İliç’in köylerinde çok sayıda höyük ve tarihi yapı kalıntıları bulunmaktadır. Bunların çoğunda bilimsel kazı ve araștırmalar yapılmamıștır. Refahiye-İliç-Kemaliye hattı ilk çağ ulașım sisteminin bir parçasıdır. Altıntaș köyünde, Romalılara ve daha sonraki dönemlere ait olan çok sayıda kalıntılar bulunmaktadır.

İliç, Tarihi ve Kültürel zenginlikleri ile de bölgede ön plana çıkmaktadır. Kuruçay Köyünde bulunan eski Hükümet Konağı tarihimize ıșık tutmakla birlikte ülkemiz için de kültürel bir zenginlik olușturmaktadır. Ayrıca “Saatli Çeșme” olarak bilinen Büyük Çeșme mimari zenginlik açısından bölgede önemli değer olușturmaktadır. Bir halk ozanının “İliç’te bir çeșme var; var; Altından su, üstünden zaman akar.” dizeleriyle günümüze gelen bu eser hala varlığını korumaktadır. Milyonlarca yıl içerisinde, doğa olaylarıyla șekillenen kayalar da Kuruçay nehri kenarında İliç’in kadim tarihini sükûnetle izlemeye devam etmektedir

kurucay

Kendine has bir kültürel zenginliği içinde barındıran İliç’in en önemli sosyal özelliklerinden biri farklı yașam ve düșünceye sahip olan insanların, derin kültür mozaiğinin etkisiyle, yöreye yöreye özgü bir yașam tarzı olușturmalarıdır. Bu kültür tüm iliç halkının insan ve doğa merkezli bir yașam alanını hayata geçirmelerinde gizlidir.

ilic-orgu

En yaygın geçim kaynağı yaylacılıktır. Buna bağlı olarak tarım ve hayvancılıkla birlikte, șöhreti ülke sınırlarını așmıș Erzincan Tulum Peyniri bölgenin hem ekonomik hem de kültürel yapısını ciddi anlamda yükseltmiștir. Erzincan’ın güneybatısında yer alan İlçe, küçükbaș hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı, el değmemiș mera alanları ile Meșhur Erzincan Tulum Peynirlerinin üretildiği güzide bir ilçedir. ilçedir. İlçe 60.000 küçükbaș hayvan varlığı ile yılda 600 ton civarında tulum peyniri üretmektedir. Ayrıca arıcılık ve bal üretimi, İliç halkının önemsediği geçim kaynaklarından biridir.

ilic-ekonomisi

İliç’i ayrı bir platforma tașıyan, yüzlerce kișiye iș imkânı sunan “altın madeni” de, bölge ve ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir. 2014 yılında ilk mezunlarını veren Dursun YILDIRIM  Meslek Yüksekokulu ise madencilik ve iklimlendirme bölümleri ile bu alanlarda teknik personel yetiștirerek sektöre önemli bir katkı sağlamaktadır.

ilic-altin-madeni

Türkiye’nin 2. Büyük Altın Madeni
Dünyanın sayılı Türkiye’nin ise ikinci büyük altın madeni olan Erzincan İliç Çöpler Köyü’ndeki bölgeden yılda 6.2 ila 6.5 ton arasında altın üretiliyor. 2010 yılından beri yürütülen altın madeni çalışmalarında ise 21,5 ton altın üretimi gerçekleşti.

Erzincan İliç’te bulunan dünyanın en büyük 2’nci altın madeni rezervlerinin işletme hakkı Anagold şirketine ait. Amerika menşeli firma, Çalık Grubunun da ortaklığıyla yaklaşık 10 yıldır İliç’te gittikçe genişleyen altın madeni işletiyor. Madencilik faaliyeti zengin su kaynağı Karasu’nun ve bölgede yapılan iki önemli barajın hemen kıyısında yer alıyor ve siyanürle yapılan maden çıkarma işlemi yöre halkını tedirgin ediyor. Anagold, faaliyete başlamadan önce Erzincan ve İliç’ten siyasetçi, belediye başkanları ve muhtarlardan oluşan yerel yöneticileri ve bazı yerel gazetecileri birkaç grup halinde ABD’ye götürüp ağırlamıştı.

ilic-altin-madenii

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı hedefleyen İliç, baraj manzarası eșliğinde offroad, muhteșem bir günbatımı seyri, su sporları ve rafting imkânı sunan Karasu Nehri, kanyonu, Ziyaret Gabanı, Munzur Dağları ve el değmemiș yaylaları ile de, turizm ve kalkınma hedeflerine bir basamak daha yaklașmıștır. Ayrıca ilçede yaz sporları olarak, trekking, camping, dağcılık rafting, kıș sporları olarak da kar yürüyüșü yapılabilmektedir.

ilic-spor

Altın șehri İliç, tandır ekmeğini İliç ateșiyle pișiren emektar kadınlarıyla, örfünü, kültürünü ve folklorunu unutmayan gençleriyle, Munzur dağlarında doğal olarak yetișen eșkın, aluç ve çașur mantarıyla, tavuk eti ve dana etinden yapılan keșkeğiyle, özel kilim motiflerini tașıyan ve cecim olarak adlandırılan kilimlerin hayattaki son ustalarıyla, sosyal dokusuyla, sıcak insanıyla ve görülmeye değer eșsiz doğasıyla, hayatı keșfetmeyi sevenleri bekliyor.

ilic-kulturu

Erzincan İliç Köyleri

Erzincan’ın Ilıç yani İliç ilçesinde mevcut köylerin listesini aşağıdaki şekilde sıraladık. Bu köylerin birçoğu Sünni Köyü iken bazı köyler Alevi vatandaşlarımızın ikamet ettiği köylerdir. İliç’te Ermeni köyleri bulunmamaktadır. Fakat geçmiş dönemlerde İliç’in birçok köyünde Ermeni kökenli vatandaşların yaşadığı bilinmektedir. Bu köylerin isimleri Cumhuriyetten sonra değiştirilerek yeni isimler kayda alınmıştır. Örneğin Danzı Köyü Özlü Köyü olmuştur. Armıdan Köyü, Armutlu Köyü olmuştur. Bu şekilde neredeyse bütün köylerin yeni ve eski isimleri bulunmaktadır.

Ağıldere Köyü
Akçayazı Köyü
Akdoğu Köyü
Altıntaş Köyü
Atma Köyü
Bağcuğaz Köyü
Bağıştaş Köyü
Bağlıca Köyü
Balkaya Köyü
Boyalık Köyü
Bozçalı Köyü
Bozyayla Köyü
Bürüncek Köyü
Büyükarmutlu Köyü
Büyükgümüşlü Köyü
Büyükköy Köyü
Çaltı Köyü
Çaylı Köyü
Çayyaka Köyü
Çiftlikköy Köyü
Çilesiz Köyü
Çobanlı Köyü
Çöpler Köyü
Çörekli Köyü
Dikmen Köyü
Doğanköy Köyü
Dolugün Köyü
Doruksaray Köyü
Dostal Köyü
Güngören Köyü
İslamköy Köyü
Kapıkaya Köyü
Karakaya Köyü
Kayacık Köyü
Kaymaklı Köyü
Konukcu Köyü
Kozluca Köyü
Küçükarmutlu Köyü
Küçükgümüşlü Köyü
Kuranköy Köyü
Kuruçay Köyü
Kuzkışla Köyü
Leventpınar Köyü
Ortatepe Köyü
Özlü Köyü
Sabırlı Köyü
Sarıkonak Köyü
Sarıpınar Köyü
Sularbaşı Köyü
Sütlüce Köyü
Tabanlı Köyü
Turgutlu Köyü
Uğurköy Köyü
Uluyamaç Köyü
Yakuplu Köyü
Yalıngöze Köyü
Yaylapınar Köyü
Yılmazköy Köyü

ilic-yemekleri