Yanılıyor musunuz?

Doğruluğundan emin olduğumuz, hatta pek çok ortamda konuşurken ahkam kesip, üzerine türlü cümleler kurabileceğimiz birçok konu vardır. Biri gelip aksini söylese hayatta inanmayız. O kadar eminizdir ki, aksini düşünemeyiz bile. az araştırdığımız için midir, bize nasıl öğretildiyse ona inanıp gerisini merak etmediğimizden midir bilinmez, az sonra okuyacaklarınız karşısında şu ana dek edindiğiniz tüm bilgi birikiminiz yerle bir olacak, bizden söylemesi…
Telefonu Graham Bell icat etmedi. Telefonu icat eden Antonio Meucci’ydi.1850’de Amerika’ya giden mucit 1860’da ‘teletrofono’ adını verdiği elektrikli bir aygıtın çalışma modelini gözler önüne serdi.antonio-meucci

İskoç eteği, İskoç yahnisi, yulaf lapası,viski ve ekose kumaş aslında İskoç kökenli değildir. İskoçya’nın ismi Scoti’den geliyor; iskocScoti, Romalılar’ın Kaledonya olarak adlandırdıkları yere 5’inci ya da 6’ncı yüzyılda gelen İrlandalı bir Kelt kabilesidir.   Bu kabile 11’inci yüzyılda İskoçya’nın tamamına hâkim oldu. ‘İskoç dili’ aslında İrlanda dilinin bir lehçesidir. Viski ise Çin’de bulunmuştur. İskoçya’dan önce İrlanda’ya gelmiş ve ilk olarak keşişler tarafından damıtılmıştır. Viski kelimesi İrlanda dilindeki ‘uisge beatha’ ya da Latince’deki ‘aqua vitae’ (hayat suyu) kelimelerinden iskocgeliyor. Gayda daha eskidir ve muhtemelen Orta Asya’da icat edilmiştir. Eski Ahit’te (Daniel 3:5,10,15) ve 4’üncü yüzyıldaki Yunan şiirinde gaydadan bahsedilmektedir. Gaydayı Britanya’ya muhtemelen Romalılar getirmiştir. İskoç sakatat yahnisi (haggis) eski bir Yunan bağırsak dolmasıydı (M.Ö. 423’te Aristophanes’in ‘Bulutlar’ adlı eserinde bu yemeğin -bağırsaktan dolup taşarken- bahsi geçmekteydi). Yulaf lapası, Orta Avrupa ve İskandinavya’da Neolitik döneme ait 5 bin yıllık bataklık cesetlerinin midesinde bulundu.

Cüssesine göre en büyük beyne sahip hayvan, ne balina ne de fildir… Sanıldığının aksine biz insanlar da karincadeğildir. Yine de pek şaşırtıcı olmasa gerek, toplumsal örgütlenme ve iletişimi gerçekleştirebilen karıncalardır.

Albert-Einsteinİzafiyet teorisini Albert Einstein bulmamıştır. İzafiyet teorisi ilk kez 1632’de Galileo Galilei tarafından ‘Dünyanın başlıca iki sistemine dair diyalog’ makalesinde dile getirilmiştir.

Yeryüzünde en çok oksijeni sanıldığının aksine ormanlar değil, denizler üretir! Zira denizlerde ve okyanusokyanuslarda çok bol miktarda bulunan su yosunları da klorofile sahiptir ve karbondioksidi oksijene çevirir.

Kanarya Adaları’nın ismi, sanıldığının aksine, kanaryalardan değil, köpeklerden gelir! Bu takımada adını, en büyük adasında bulunan hem vahşi, hem evcil çok miktarda köpekten dolayı Romalılar tarafından verilen ‘Köpek Adası’ (Insula Canaria) isminden almıştır.

kanarya-adalari
Evrendeki en soğuk nokta pek çoğumuzun sandığı gibi kutuplar ya da Sibirya’da, veyahut uzayın derinliklerinde değildir. Kuzey Kutup dairesine çok yakın olan Finlandiya’da yapılan bir deneyle elde edilmiş yapay bir soğukluktur. Helsinki Teknoloji Üniversitesi’nden bir ekip 2000 yılında bir rodyum parçasını, mutlak sıfırdan (-273°C) derecenin 10 milyarda biri kadar daha yüksek bir sıcaklığa kadar soğutmuştur!

kutuplar
PanterPanter diye bir hayvan yoktur. Bu sözcük Sanskritçe’deki ‘beyazımsı sarı renk’ anlamına gelen ve aslında kaplan için kullanılan ‘pandarah’ kelimesindengeliyor olabilir. Yunanlar bu sözcüğü alıp ‘tüm hayvanlar’ anlamında kullanılan ‘panthera’ olarak değiştirdiler. Ortaçağ armalarında panter, güzel kokan, uysal ve çok renkli bir hayvan olarak gösterilir. Bilimsel olarak büyük kedilerin dört türü de panterdir. İnsanların akıllarında yer eden panterler ya siyah leoparlar ya da siyah jaguarlardır.