Türkiye’nin tarım ithalatı artarken, topraklarımız çoraklaşıyor

Anadolu, Allah’ın bize verdiği en büyük nimet. Her türlü besin kaynağını üretmeye uygun, verimli ve uçsuz bucaksız bu araziler çoraklaşmaya terk edilmiş.
 
Bu bölgeler adeta planlı şekilde terk ediliyor. İnsanlar büyük şehirlerde sanki karantina altına alınıyor. Toprakla bütün bağlar koparılmış, betondan devasa mağaralar içinde tıkış tıkış yaşıyoruz.
 
Bu araziler çoraklaşmaya terk edilirken, Türkiye, yıllık 18 milyar dolar civarında tarım ürünü satın alıyor. 18 milyar dolar! Böylesine verimli ve üretime elverişli toprak zengini bir ülkenin tarım ithalatı rakamları ile tarım ihracatı rakamları eşit. Ne acı bir tablo!
Madem, bu arazileri tarımda kullanamıyoruz, bari güneş panelleri kurarak, elektrik enerjisi üretelim. Sadece Konya ovasına güneş panelleri kursak, Türkiye’nin bütün elektriğini karşılar. Ülkemiz elektriğin çok büyük kısmını hala doğalgaz enerjisi ile üretiyor. Doğalgaz ise dışa bağımlı olduğumuz en büyük kaynaklardan biri.
Fotoğrafta görmüş olduğunuz arazi Afyon ilimize ait. Çoraklaşmaya terk edilmiş yüzlerce araziden sadece biri. Bu araziler büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriliği için de elverişli topraklar. Fakat ne yazık ki, bu konuda da dışa bağımlıyız. Amerika’dan sonra en çok sığır ithalatı yapan ülke maalesef Türkiye.
Servet içinde yoksulluk çekmek bu olsa gerek.
Ülkemizin en verimli toprakları çoraklaşmaya terk edildi. Bu kadar toprak zengini bir ülkenin tarım ihtalatı ile ile tarım ihracatı rakamları aynı olması ne acı bir durum.

Türkiye tarım ithalatı rakamları

Aziz Civan