Turizm Cenneti Kemaliye

Kadıgölü
Bir doğa harikası olan Kadıgölü, Taşdibi ve Orta cami arasında yüzeye çıkan Sarıçiçek Dağları silsilesinden beslenen, çok soğuk ve bol debili bir kaynak suyudur. Kemaliye’nin hayat kaynağı olan Kadıgölü gözesi, hemen hemen şehrin tüm içme suyu ihtiyacını karşıladığı gibi, bağ ve bahçelerin de kanallar ve arklar vasıtasıyla sulanmasını sağlar. Özelikle baharda bembeyaz köpürerek akan Kadıgölü Deresi ‘nin seyri doyumsuz güzelliktedir.
İlçe merkezinde Kadıgölü Deresi üzerinde bulunan onlarca değirmenin bir kısmı restore edilmiştir. Geçmişte ilçenin elektrik enerjisini de karşılayan Kadıgölün’den bugünde aynı amaçla yararlanılması düşünülmektedir.

kemaliye-kadigolu

Taşyolu
Kemaliye’yi batı yönünde İç Anadolu’ya bağlaması düşünülen Taşyolu fikri bundan 135 yıl önce gündeme gelmiş ve ekonomik nedenlerle uzun bir süre gerçekleştirilememiştir. Aradan geçen yıllara rağmen Kemaliye halkı bu düşünden vazgeçmemiştir. 1949 yılında Taşyolu için girişimler tekrar başlamış ve Erzincan Valiliğinin desteğiyle Kemaliye halkı tarafından Şırzı Köprüsünden İrtibaren ilkel yollarla İlk çalışmalara başlanmıştır.
Kemaliye’nin Ankara-İstanbul yol güzergahını 220 km kısaltan 8520 metrelik Taşyolu, 4722 metresi tünel, 3798 metresi yarma yol olarak özveriyle tamamlanarak hizmete sunulmuş olup, yol düzenleme çalışmaları yapılmaktadır.
Taşyolu, Karasu nehiri vadi tabanında yer alan Karanlık Kanyon’a ve bu coğrafyada yer alan kapalı eko-sistemdeki yaban hayatını da gözlemlemeyi sağlayan bir güzergahtadır. Bu eşsiz yolda ilerlerken insanın gücünü, doğanın vahşiliğini ve güzelliğini, nehri dökülen akarsu kaynaklarını, Fırat’ın nehirden göle dönüşümünü ürkütücü akışını, yeşili, kahverengiyi, turkuazı, maviyi aynı anda tadacaksınız.

Karanlık Kanyon
karanlik-kanyon

Karanlık Kanyon, benzerlerini ABD’nin Colarado Grand Canyon’nunda, Alpler’de görebileceğiniz, yer yer 400 – 500 m sarp kayalık yamaçlardan oluşan, kapalı bir eko-sistem oluşturmuş doğa harikasıdır, özgün coğrafi yapısı, dağ keçisi, su samuru, vaşak gibi türü tehdit altında olan yaban hayatına da ev sahipliği yapan Türkiye’nin en görkemli kanyonlarından birisidir.
Karasu vadi tabanına dik inen karanlığın kayaları yer yer 2 m darlıkta bir taban izleyen, gün ışığının bile ulaşmadığı dar geçitlerden oluşmaktadır. Özellikle bahar ve erken yaz da küçük dereler ve pınarlar. Sandık Köy’ünden Fırat’ın Karasu yatağına kadar İnen, benzersiz kanyoning sporuna elverişli bu vadiye ayrı bir güzellik katmaktadır.

Koçan Şelalesi
Kemaliye’nin Embiyabey ve Koçan mahalleleri üst başında, baharın belirli aylarında 150 metre kadar yükseklikten akan şelalenin muhteşem görünümü yöre insanının türkülerine, şiirlerine, manilerine ilham kaynağı olmuştur. Yanı başında yükselen tarihi ve dik tırmanma yolu ile şelalenin üst kısmına çıkılmaktadır. Bu üst nokta Koçan Gabanı olarak adlandırılır. Buradan Hotar’a (Hayvanların otlatıldığı yayla) ve yörenin en güzel su kaynaklarından Olukman’a ulaşmak mümkündür.

Kırkgöz
Kemaliye ilçemizin hemen kıyısında Apcaağa, Yuva ve Toybelen köylerinin üst başında yüksek bir yamaçta bulunan bir su kaynağıdır. Onlarca kaya kovuğundan fışkıran buz gibi sular, bahsedilen köylerle birlikte Ergü köyünde bağ ve bahçelerinin kısmi sulanmasında kullanılmakta ve civardaki tüm köylere hayat vermektedir. Ayrıca kaynağının bulunduğu mıntıka piknik ve mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Hemen yanıbaşına kadar araba yolu mevcuttur. Buraya gidenler, bir kartal yuvasından bakar gibi Kemaliye’yi, Keban Baraj Gölünü ve yemyeşil kuşanmış köyleri doyumsuz bir hazla seyretme mutluluğuna erişirler.

Gabanlar
Gaban geçit anlamındadır. Bir vadiler sistemi içersine sıkışmış Kemaliye ve yakın köyleri, dağ köylerine ve meralara Gabanlar ve onlara uzanan tarihi yollarla bağlanır. Yollar, yaklaşık 3 metre genişliğinde uzun merdivenler şeklindedir. Tamamen insan el emeğiyle yapılmış olup, bugün de hala işlevseldir. Başlıca Gabanlar şunlardır: Bahçe Gabanı, Cici Gabanı, Çoci Gabanı, Çor Kaldırımı (Gabanı), Eğin Gabanı Erkek Gabanı, Geşo Gabanı, Halliağa Gabanı,Hotar Gabanı, Mazman Gabanı, Pegir Gabanı, Sandık Gabanı, Sorak Gabanı, Uza Gabanı, Yalımbaya Gabanı, Zafran Gabanı.

Zincirlikaya
İlçe merkezinde Taş dibi mahallesi üst başındaki yamaçta bulunan Zincirlikaya, türkülere, hasretlik manilerine ve deyişlere konu olmuş, Kemaliye ile özdeşleşmiştir. Bu kocaman yekpare kaya kütlesi vaktiyle kayma eğilim gösterince, şehrin üzerine yuvarlanması durumunda büyük maddi ve manevi zarar verebileceği düşüncesiyle önüne set-duvar örülüp zincirle bağlanmıştır.

kemaliye-gabanlar

Mağaralar
Yörede bir çok mağara mevcut olup, bir çoğu gizemini korumaktadır. Çoğu mağaranın sonuna ulaşılamamıştır. Sarkıt ve dikitler ile dolu olan mağaraların topraklarının da şifalı olanları vardır. Bazı mağaralar hakkında çeşitli rivayetler de bulunmaktadır.
Başlıca mağaralar: Ala Mağarası, Cırikoğlu Mağarası, Çatal Mağara, İkigözlü Mağara, Delipuğar Mağarası, Demir Mağara, Devetabanı Mağarası, Direkli Mağara, Direklice Mağarası, Güvercin Mağarası, Hırsız Mağarası, İki gözlü Mağara, Kızlar Mağarası, Killiğin Mağarası, Kurt Mağarası, Kuyumcu Mağarası, Poşa Mağarası, Sıra Mağaralar, Sulu Mağara, Tahtikli Mağara, Öğür Mağarası, Yeni Mağara.

Apçağa Köyü
Kemaliye’ye 5.5 km mesafede ve Çağlayan su manasına gelen bu köy, kültür ve tarih zenginliği ile ünlü bir yerleşim birimidir. Köy çarşısı Anadolu da korunmuş en eski çarşı olma özelliğini taşımaktadır. Yörede ki en kalabalık ve örgütlü köylerden biri olan Apçağa Köyü, Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneğinin çalışmaları sonucunda mevcut yapılar restore edilerek yaşatıl m ıştır. Köy Derneği tarafından yapılmış ve restore edilen yerler şunlardır;
Köy Konağı
Okuma ve sohbet odası
Özden tesisleri ve matbaası
Yenileme fırın
Kayabaşı parkı
Kır kahvesi
Köy ortak mutfağı
Camiler tarihi yapılar
Çeşmeler

Ocak Köyü
Kemaliye’ye 35 km mesafede Dutluca nahiyesine bağlı modern bir köydür. Köyün kurucusu Hıdır Abdal Sultan olup bundan 750 yıl evveline geçmişi dayanmaktadır. Köyde bu adla bir türbe olup, her yıl yüzlerce ziyaretçi akınına uğramaktadır. Altyapısı tamamen bitirilmiş olan köye asfalt yolla ulaşmak mümkündür.
Köyün başlıca toplumsal hizmet birimleri şunlardır;
Konuk Evleri Müze
Kültür Merkezi Hamam
Cami ve Cem Evi
Köy fırını
Helikopter pisti
Çocuklara yönelik parklar
Çeşmeler

Kemaliye Evleri
kemaliye-evleri

Kemaliye kuruluşundan bu yana, çeşitli kültürlerin yaşandığı bir yer olma özelliğini taşır. Bu ortak kültürün izleri, ayrıntılara da yansımıştır. Dut, ceviz, çınar, kavak ağaçlarının oluşturduğu, yeşilin binbirtonu arasında yer alan evler, doğal çevre ile mimari arasındaki uyumun en güzel örneklerini sunar. Kemaliye evleri, topografya yapısına uygun olarak konumlanmıştır. Araziyi ekonomik kullanma zorunluluğu nedeniyle, evler kademeli olarak şekillenmiş, yatay değil, düşey olarak düşünülmüş ve İki, üç ya da dört katlı evler tercih edilmiştir. Evlerin bir çoğu eğimli araziye yaslanır. Dolayısıyla Kemaliye Evlerinin her katından açılan kapılardan, ya bir sokağa ya da bir bahçeye çıkabilirsiniz. Genelde üç katlı olan Kemaliye Evleri’nİn alt katları, hizmet katı olarak işlev görür. Bahçe İle bağlantısı olan bu kat soğukluk, kiler ve odunluk olarak değerlendirilmiştir. Ahşap olarak yapılmış ana katlar yaşam mekanları olarak düzenlenmiştir. Divanhane, selamlık, sofa ve mutfak bu katta bulunur. Üst katlarda genel olarak yatak odaları bulunur. Son katın üzerinde bulunan rıhtım döşemeyle kaplı damlar ise, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve kurutulması amacıyla kullanılır. Kemaliye evleri kapısı ve tokmağıyla başlayan kendine has yapısı iç mekanların dekorasyonları İle de ayrı bir güzellik taşımaktadır. İç mekanlarda ki sedirler, yüklükler farklı bir tarz oluşturmaktadır. Yüklük denilen bölüm istenildiğinde banyo, bu amaç dışında ise yatak yorgan gibi eşyaların istiflendiği kapalı mekan olarak da kullanılmaktadır. Yüklük ile kapı arasındaki duvar yüzeyi “çiçeklik”, “şerbetlik” adı ile anılan ahşap süslemelerle şekillenmiştir. Burada anlatmanın İmkanı olmayan bir çok özelliğe sahip Kemaliye Evleri, mevcut yapıların %90’ını teşkil etmektedir.