Kemaliye’de Doğa Sporları

Doğa ile yarışılmaz, doğa sporları yaparken insan sahip olduğu araçlarla, kendi içbenliğiyle mücadele eder. Doğa ile barışık çevreye saygılı ve en önemlisi bizim dışımızdaki canlılara da yaşam hakkı tanıyan doğa sporcusu örneği Kemaliye’de yapılan Doğa Sporları Senliği’nin ana hedeflerinden biridir. İlk kez 2004 yılında yapılan ve görev yaptığı tüm yörelerde insan ve yurt sevgisini geleneksel boyutların ötesine taşıyan merhum Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu anısına ithaf edilen şenlikler uluslararası boyutta gelenekselleştirilmeye çalışılmaktadır.
kemaliye-rafting
Kemaliye ilçesinin benzersiz doğal güzellikleri ve hemen hertürlü doğa sporuna elverişli coğrafi yapısı başta eko turizm olmak üzere ilçe için ekonomik ve kültürel gelişim açısından gelecek vaadetmektedir.
Yer yer 600m. bulan sarp kaya duvarlar el değmemiş ve en zor parkurları içermesiyle kaya tırmanıcıları için cazibe oluşturmaktadır. Yine nehir vadisi tabanına dik inen kanyonlar “canyoning” sporu için son derece iddialı kulvarlar sunmaktadır. Akarsu sporlarından özellikle durağan suda yapılabilen türleri için nehir kayağından rafting’e, deniz kayağından su kayağına geniş bir yelpazede güvenli ve keyifli parkurlar mevcuttur, ilçe Fırat nehrinin Keban Baraj Gölüne dönüştüğü noktadadır. Bu nedenle göl sporları içinde başta kürek disiplininin değişik branşları olmak üzere görkemli dağlar arasında sınırsız imkanlar sunmaktadır.kemaliye-dagcilik
Özellikle dağ bisikleti için ilki 2004 yılında yapılan Ulusal Federasyon faaliyetleri esnasında yurdun değişik yerlerinden gelen hemen tüm bisikletçilerin ortak görüşü Kemaliye’nin dağ bisikleti parkurları arasında birçok özgün güzergahlara sahip olduğu yönündedir.
Geleneksel sporlar arasında yer alan cirit ata sporlarının doğada da yapılabilen yöreye özgün ulusal ve etnik sporlanmızdandır. Fırat nehri kenarındaki yarış parkuru gelecek için çok büyük turistik istikbal vaadetmektedir.
Antik kervan yolları ve yüksek dağ geçitleri her yaşta yerli yabancı ziyaretçiler için sağlıklı yürüyüşler yanında keyifli görsel zenginliklerde sunmaktadır.
Herkes için spor felsefesinin doğayla barışık bir örneği ilçeye özgün “göbek” toplama yarışmasıdır. Göbek, yumuşaklığı ve beyaz görünümü itibariyle göbeğe benzediğinden bu adın verildiği güvenle yenilebilir ve lezzetli bir mantar türüdür. Yüzyıllardan beri yöre insanı yüksek yaylalarda çaşur denilen ve bir tür hayvan yemi olarak kullanılan bitkinin porsumuş köklerinden yaşam bulan bu mantarın peşinde her baharda 2-3 hafta süreyle dağlan arşınlarlar. Bu bir nevi “trophy” esnasında göbek bahane, yürüyüş şahane sloganıyla insanlar sağlıklarına sağlık katarlar.
yamac-parasutuYamaç paraşütü, delta kanat ve ultralight uçuş sporu disiplinleri de yine yörede yapılabilir doğa sporu etkinlikleri arasındadır.
İlçe civarında Fırat nehri baraj gölü haline geldiğinden rafting botları ile yapılan akarsu sporları daha çok Karanlık Kanyon vadisi boyunca Gümüşçeşme köyünden Çevlük gölüne kadar benzersiz bir parkurda “bot safari” şeklinde gerçekleştirilmektedir. Doğu Karadeniz yaylalanndaki yerleşimlere benzeyen dağınık köy ve mezralar off-road ve enduro motor kullanıcılarına görkemli güzergahlar üzerinde farklı lezzetler sunmaktadır. Bir yanda 2000m. üzerindeki Sançiçek yaylasının zengin bitki örtüsünü katederken nehirin karşı yamacında Munzur eteklerinde delişmen derelerin kenarlarında vahşi bir coğrafyada yolculuk imkanı tanımaktadır.